Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:05
-00:36:43
+00:32:11
4883 1344
K20 : 325
172 / 234
-00:20:58
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii