Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:51
-00:33:57
+00:34:57
5421 1644
K20 : 392
108 / 139
-00:18:12
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii