Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:51
-00:29:57
+00:38:57
5925 1946
K30 : 850
208 / 238
-00:20:41
+00:36:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii