Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:26
-00:35:22
+00:33:32
5168 1503
K30 : 668
201 / 251
-00:24:30
+00:30:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii