Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:38
-00:36:37
+00:41:45
5793 1176
117 / 135
-00:26:20
+00:33:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii