Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:31
-00:43:14
+00:34:02
8940 6586
48 / 62
-00:15:56
+00:21:15
01:00:50
-00:34:59
+00:30:54
7037 5735
33 / 47
-00:32:07
+00:18:48
01:13:51
-00:34:24
+00:43:58
6009 4726
54 / 58
-00:14:03
+00:34:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii