Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:21
-00:19:27
+00:49:27
6577 4220
M30 : 1648
255 / 262
-00:10:05
+00:43:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii