Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:04
-00:17:44
+00:51:10
6615 2383
K30 : 1028
301 / 303
-00:01:04
+00:45:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii