Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:16
-00:34:32
+00:34:22
5309 1577
K30 : 699
239 / 303
-00:17:52
+00:28:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii