Sławomir Ziółkowski

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:24:51
-00:14:57
+00:53:57
6652 4244
M50 : 339
14 14
54 / 55
-00:02:04
+00:40:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii