Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:32:32
+00:36:22
5618 1765
K40 : 439
136 / 173
-00:24:33
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii