Beata Myrcha

EDUEKO.EU / EDUEKO.EU
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:21:11
-00:18:37
+00:50:17
6599 2370
K20 : 548
10 10
233 / 234
-00:02:52
+00:47:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii