Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:38
-00:38:10
+00:30:44
4586 1198
K20 : 288
87 / 124
-00:19:51
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii