Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:37
-00:41:57
+00:35:00
6667 5432
98 / 112
-00:17:53
+00:26:56
01:09:41
-00:38:34
+00:39:48
5580 4512
157 / 179
-00:32:57
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii