Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:59
-00:20:49
+00:48:05
6536 2332
K20 : 539
52 / 55
-00:06:42
+00:44:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii