Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:53
-00:33:55
+00:34:59
5430 1648
K20 : 393
109 / 139
-00:18:10
+00:31:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii