Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:07
-00:20:51
+00:39:33
2336 770
K30 : 291
80 / 81
-00:03:56
+00:35:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii