Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:49:11
-00:59:04
+00:19:18
923 55
21 / 135
-00:48:47
+00:10:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii