Martyna Nowak

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:30
-00:36:49
+00:36:49
5309 1725
K30 : 704
845 484
225 / 259
-00:18:58
+00:32:04
01:10:52
-00:28:56
+00:39:58
6038 2012
K30 : 873
813 785
230 / 251
-00:18:04
+00:37:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii