Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:55
-00:38:53
+00:30:01
4407 1111
K30 : 488
157 / 238
-00:29:37
+00:27:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii