Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:07
-00:37:41
+00:31:13
4711 1258
K30 : 564
168 / 238
-00:28:25
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii