Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:28:17
-19:41:56
+00:50:41
651 305
K30 : 142
300 232
26 / 36
-03:27:41
+00:36:11
01:26:36
-56:18:29
+00:47:27
723 329
K30 : 154
374 292
38 / 40
-00:01:04
+00:36:54
01:10:25
-00:32:54
+00:40:44
5693 1966
K30 : 791
905 524
249 / 277
-00:32:54
+00:40:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii