Rozalia Greń

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:18:27
-00:21:21
+00:47:33
6518 2321
K30 : 1006
933 903
233 / 238
-00:12:05
+00:44:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii