Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:19
-00:43:56
+00:34:26
4773 4015
100 / 135
-00:33:39
+00:26:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii