Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:54
-00:38:54
+00:30:00
4404 1109
K20 : 275
35 / 53
-00:23:09
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii