Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:36
-00:27:12
+00:41:42
6187 2105
K20 : 498
49 / 53
-00:11:27
+00:36:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii