Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:18
-00:32:40
+00:27:44
1629 416
K40 : 152
64 / 98
-00:23:42
+00:23:45
01:05:24
-00:34:24
+00:34:30
5338 1594
K40 : 397
200 / 237
-00:18:40
+00:26:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii