Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:31
-01:09:44
+00:08:38
38 35
2 / 126
-01:04:12
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii