Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:21
-00:44:41
+00:34:39
6020 1833
K30 : 847
268 / 329
-00:26:20
+00:29:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii