Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:47:27
+00:31:53
5488 1551
K30 : 715
252 / 327
-00:25:11
+00:24:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii