Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:30
-00:45:32
+00:33:48
5869 1750
K30 : 809
191 / 247
-00:23:58
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii