Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:31
-00:45:31
+00:33:49
5873 1751
K20 : 473
199 / 241
-00:24:46
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii