Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:10
-00:45:52
+00:33:28
5807 1712
K30 : 789
257 / 326
-00:24:06
+00:30:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii