Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:10:25
-00:39:37
+00:39:43
6776 2314
K30 : 1058
1
294 / 327
-00:17:21
+00:32:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii