Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:37
-00:47:25
+00:31:55
5495 1555
K20 : 424
184 / 241
-00:26:40
+00:30:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii