Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:09
-01:07:06
+00:11:16
84 77
4 / 262
-01:06:10
+00:11:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii