Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:44:26
+00:34:54
6066 1858
K30 : 859
270 / 329
-00:26:05
+00:29:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii