Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:49:20
+00:30:00
5036 1305
K20 : 368
153 / 227
-00:27:36
+00:28:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii