Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:34
-00:39:28
+00:39:52
6796 2328
K30 : 1065
291 / 324
-00:20:39
+00:33:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii