Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:10
-00:30:05
+00:48:17
6284 1437
245 / 256
-00:30:05
+00:40:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii