Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:42:07
+00:37:13
6463 2104
K20 : 556
89 / 98
-00:07:42
+00:33:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii