Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:31:16
-19:38:57
+00:53:40
667 315
K50 : 18
485 235
10 / 12
-00:03:00
+00:44:18
01:04:30
-00:45:32
+00:33:48
5868 1749
K50 : 56
426 352
55 / 72
-00:10:50
+00:27:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii