Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:12
-00:36:50
+00:42:30
6993 2465
K30 : 1139
303 / 324
-00:18:01
+00:36:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii