Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:45
-00:35:17
+00:44:03
7077 2524
K30 : 1170
307 / 327
-00:13:01
+00:36:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii