Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:30
-00:35:32
+00:43:48
7062 2517
K30 : 1167
307 / 329
-00:17:11
+00:38:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii