Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:46
-00:39:16
+00:40:04
6811 2337
K30 : 1071
305 / 337
-00:29:47
+00:32:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii