Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:11
-00:47:51
+00:31:29
5404 1498
K30 : 693
249 / 337
-00:38:22
+00:24:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii