Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:13
-00:34:49
+00:44:31
7099 2543
K30 : 1177
311 / 327
-00:12:33
+00:37:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii