Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:44
-00:38:18
+00:41:02
6899 2398
K20 : 619
212 / 227
-00:16:34
+00:40:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii