Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:11
-00:43:51
+00:35:29
6171 1919
K20 : 516
196 / 227
-00:22:07
+00:34:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii